.... od kalamity k novému lesu ....

Drevo, ktoré spracovávame, je kalamitné smrekové drevo, napadnuté lykožrútom, a za týchto okolností vyťažené na ďalšie spracovanie.  Takto napadnuté stromy už nie sú schopné samostatnej regenerácie, preto jediným riešením je ich úplné vyťaženie.

Výsadba stromčekov prebehne v marci až v máji roku 2021. Parcela na výsadbu stromčekov je už pripravovaná, výsadba bude možná na ploche cca. 40.000m2 pre najbližší rok. Každý nami vysadený strom bude označený menom svojho "adoptívneho rodiča".

Drevo spracujeme vo výrobe na Slovensku, nepodporujeme tak žiadnu zahraničnú pracovnú silu. Pri zakúpení stromčeka každý zákazník obdrží doklad o "adoptovaní" stromu, ktorý za Vás vysadíme v najbližšom roku na jar. Našim cieľom je vysadiť na jar v roku 2021 spolu 6.000 nových stromov smreka obyčajného. Foto z priebehu výsadby samozrejme budeme pridávať aj na web.